Köp- och leveransvillkor för Konsument (privatperson)
Giltiga per 2015-10-02


Konsument som handlar hos Nova Light omfattas av Konsumentköplagen  och Distansavtalslagen

Tillämplighet
Nova Light:s allmänna försäljningsvillkor för konsumenter gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Nova Light publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Nova Light:s hemsida utgör Nova Light:s sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Nova Light:s hemsida och i övriga publikationer, exempelvis kataloger, tryckta prislistor etc. är det alltid informationen på hemsidan som gäller vid köp genom webbshopen.

Pris och Betalning
Priserna på Nova Light:s hemsida uppdateras i realtid och visas valbart exklusive eller inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och eventuell frakt och postförskottsavgift tillkommer på varje beställning enligt nedan. Nova Light äger rätt att när helst ändra priserna på hemsida och övriga i publikationer utan föregående avisering. Mellan Nova Light och kund gäller avtalat pris vid beställningstillfället om inget annat särskilt överenskommits. 

Order
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som "ORDERBEKRÄFTELSE" via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. Om kund uppgivit mobiltelefonnummer vid beställning skickas aviseringsmeddelande när paket finns att hämta på DHL servicepoint. 
Vid uppenbara felaktigheter såsom s.k. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger NOVA LIGHT rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och/eller faktura skickas ut. Kund äger då rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras. 

Betalningsalternativ

Kortbetalning
Det går bra att betala med kort. Vi accepterar VISA och MasterCard. Vi använder i dagsläget en Tjänst från Textalk som utförs av DIBS som uppfyller säkerhetskraven PCI/DSS för att garantera en säker hantering av era kort och personuppgifter. Kortnumret skickas genom en krypterad förbindelse direkt till banken och lagras aldrig hos oss.

Förskottsbetalning
Efter att order lagts betalar kund det angivna beloppet till vårt bankgiro konto 655-4539. Därefter levereras varorna när pengarna syns på vårt konto. Vanligtvis efter 2 bankdagar, men inte alltid. 

Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Handelsbanken Finans AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av NOVA LIGHT överlåtna till Handelsbanken Finans AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Om betalning inte är fullgjord senast på fakturans förfallodag debiteras kostnader för betalningspåminnelse och inkasso enligt lag. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.
Vid frågor om själva fakturan
Kontakta Handelsbanken Finans kundtjänst på telefonnummer 08-701 46 67. Öppet vardagar kl 8.00–20.00 samt helger kl 10.00–18.00. 


Delbetalning
Handelsbanken Finans AB erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att Du får en kredit som Du kan använda till inköp hos till Handelsbanken Finans AB anknutna leverantörer. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet.
Vid frågor om själva upplägget runt delbetalning
Kontakta Handelsbanken Finans kundtjänst på telefonnummer 08-701 46 67. Öppet vardagar kl 8.00–20.00 samt helger kl 10.00–18.00. 


Efterkrav
Du betalar när du hämtar ut ditt paket.
Du blir aviserad via SMS var paketet ligger och hur du hämtar ut det. Paketet ligger kvar på utlämningsstället i 10dagar. Löser du inte ut ditt paket inom denna tiden är vi tvungna att debitera dig 400 kr för för att täcka frakt, returfrakt samt administration. Detta sker i form av en faktura till beställningsadressen. Glöm inte att ditt paket är personligt och du måste därför legitimera dig för att hämta ut ditt paket. Vi kan hantera Efterkrav på beställningar upp till 10 000kr. För ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 400 kr inklusive moms för att täcka Nova Light:s kostnader för frakt, returfrakt emballage och administration. 

Fraktkostnad
Frakt och emballage tillkommer på samtliga order om ej annat avtalats separat. Den totala fraktkostnaden inklusive emballage räknas ut i kassan då kund valt önskat fraktsätt. Vid olika tidpunkter kan fraktkostnader rabatteras eller uteslutas och detta framgår då direkt i kassan före betalning. Vid leverans mot postförkott/efterkrav tillkommer vid tillfället gällande avgifter.

Leverans
Leverans sker endast inom Sverige. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den adress kund angivit på ordern. Varor kan ej avhämtas hos Nova Light. Vid tillfälle då beställda varor ej finns på lager och detta meddelats i kassan sker normalt delleveranser per automatik, om ingat annat avtalats eller meddelats i rutan "meddelande" vid beställning. Om det inte framgått i kassan att varan ej kan levereras i beställt antal kontaktas alltid kund för samråd om lösning. Normalt sker leverans 2-3 dagar efter emottagen betalning dock sker ej delleveranser.

Fraktsätt - DHL servicepoint:
Din order levereras i normalfallet till närmaste utlämningsställe (DHL servicepoint). Kolli med vikt över 20kg skickas antingen som DHL paket eller som flera separata försändelser med DHL servicepoint. Mycket stora försändelser kan levereras som styckegods. Detta sker normalt i samråd med kund före leverans. Nova light äger rätten att bestämma leveranssätt utan ökad kostnad för kunden.

Fraktsätt - DHL paket:
Din order levereras till den leveransadress som kund angav vid beställningen.

Ändring av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos Nova Light. Ändring kan ske per e-post: info@novalight.se . Vid förskottsbetalning kan beloppet återbetalas.

Avbeställning
Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för leverans från vårt lager. Avbeställning skall meddelas Nova Light per e-post till info@novalight.se

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsumenten har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, rätt att frånträda ett köp genom att till Nova Light lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar  från den dag konsumenten mottagit samtliga varorna i ordern.  Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Returer skall återsändas i originalförpackning inklusive eventuella originaldokument samt väl förpackade i ytteremballage (exempelvis wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund genom avdrag på återbetalningen. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet.  Eventuell avgift för postförskott/efterkrav återbetalas inte. Varor som returneras mot postförskott/efterkrav kommer ej att lösas ut om detta inte speciellt har överenskommits på förhand. 

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Nova Light:s kundservice via info@novalight.se. Ange order- eller fakturanummer för att få ett tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Kund står kostnaden för returfrakten och risken för varan fram till dess den mottagits av Nova Light. Varan skall vara samma skick som vid leverans. Ingen typ av modifiering kan godkännas. Prisavdrag kommer att göras i paritet med värdeminskning i förhållande till nyskick för varje förändring inklusive emballage.  Varan skall i förekommande fall sändas till följande adress: 
Nova Light
C/O Gementia Scandinavia 
Limmåsvägen 61
439 74  Fjärås
 
Ansvar för fel
Föreligger fel som Nova Light ansvarar för, åtar sig Nova Light att på egen bekostnad och val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Angiven livslängd angiven i brinntid i timmar avser genomsnittlig livslängd för 100st likadana enheter. Nova Light:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i ovan angivna lagar. Nova Light bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
.  
Reklamation
Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall den reklameras till Nova Light inom skälig tid samt på visst sätt returneras. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig. Alla reklamationsanspråk skall meddelas Nova Light per epost på adressen info@novalight.se Reklamationsanspråk hanteras enligt konsumentköpslagen. Ange order- eller fakturanummer för att få ett tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering vid återsändandet av varan. 
Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av Nova Light erhållna returnumret skall varan tillställas Nova Light inom 14 dagar från meddelandet av returnummer.  Nova Light kontrollerar/testar insända varor i enlighet med kundens felbeskrivning, det är därför viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Synlig transportskada skall anmälas vid mottagandet av leveransen till transportör. Om skadan upptäcks först efter att paketet öppnats reklameras detta omedelbart till Nova Light. Om varan skulle visa sig vara felfri vid kontroll enligt reklamation debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms. Detta för att täcka Nova Light:s kostnader. Utöver detta tillkommer fraktkostnad för retur åter till kund om så önskas (i annat fall tillfaller varan Nova Light).

Personuppgifter
Nova Light är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Nova Light. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för oss. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord som du valt vid skapande av kontot. Du har alltid rätt att begära att vi ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna dessa köp- och leveransvillkor samtycker du till lagringen av dina personuppgifter. 

Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Nova Light:s hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar.  Om någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Nova Light detta eller att själv byta ut ditt lösenord. Personuppfifter som anges på sidan lagras säkert men visas i klartext för inloggad användare. Orderbekräftelsen per email är okrypterad. De känsliga uppgifterna som bank och kortuppgifterna lagras inte alls och överförs i samband med köp till bank och kortföretag krypterat med SSL. All administration av kundkonton sker också krypterat med SSL.

Cookies
Webplatsen innehåller s.k. cookies. En cookie är en textfil som lagras på din dator. Den typ av cookies som används här är en s.k. sessionscookie. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger webläsaren. För att kunna handla måste din webläsaren vara inställd för att acceptera cookies. 

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.  
Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Nova Light:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. 
De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. 
Nova Light förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. 
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Nova Light friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Vid felaktigt utlovade prestanda kan varor givetvis återlämnas om så önskas.
Vid eventuell tvist följer Nova Light Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 
Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges. 
Alla produkter Nova Light säljer kan användas i Sverige om annat ej anges specifikt. 

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna website
Denna publikation på www.novalight.se , tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften. 

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Nova Light friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i på denna website liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis. Nova Light förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom. 

Nova Light och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas website är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Nova Light ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna website.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna website under förutsättning att (1) användning av sådant dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text ej citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. 

Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Nova Light är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
 
De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på websiten eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Nova Light eller något av de bolag som ingår i företagsgruppen. Delar av Nova Light:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Nova Light:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Nova Light. Eventuella överträdelser kommer att beivras. 

Länkar till tredje parts webbplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna website. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Nova Light som därför inte bär något som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Nova Light tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Nova Light av aktuell webbplats.   

Reexport
Även om LED-belysning i allmänhet inte har några exportrestriktioner får dessa varor ej exporteras utan föregående kontroll av respektive lands gällande regelverk och lagar. Säljaren frånskriver sig allt ansvar gällande reexport utan dess vetskap.
___________________________________________________________________
Kontaktuppgifter - EJ returadress
NOVA LIGHT marknadsförs i Sverige av Gementia Scandinavia
Ni kontaktar oss enklast på e-mail via info@NovaLight.se
För information om produkterna kan man också ringa 0705-140023

Postadress: 
Nova Light
C/O Gementia Scandinavia 
Rambodalsvägen 9
43542 Mölnlycke

___________________________________________________________________
Returadress: - Efter överenskommelse om retur.

Nova Light
C/O Gementia Scandinavia 
Limmåsvägen 61
439 74 Fjärås
____________________________________________________________________
Organisationsnummer: 969686-3779 
Bankgiro: 655-4539
Företaget innehar F-skattebevis.